Contur Agency

Outdoorová reklama má jméno Contur

Outdoorová reklama má jméno Contur

Certifikát Top Czech Quality

Certifikát Top Czech Quality slouží k usnadnění orientace zákazníků, kteří budou vědět, kde najdou ověřenou kvalitu a spolehlivost.

Společnost Contur agency s.r.o. v roce 2010 získala ocenění Top Czech Quality, která je udělována pouze těm nejlepším firmám, které splní veškerá kriteria po více jak šestiměsíčním prověřování úrovně jejich kvality služeb a managementu firmy.

Asociace venkovní reklamy

Základní úlohou a posláním AVR je koordinovat prosazování společných zájmů členských organizací v oblasti venkovní reklamy. Další úlohou je koordinovaně působit na rozvoj venkovní reklamy, šířit a upevňovat její dobré jméno na reklamním trhu, mezi reklamními médiemi. Dále je to obhajování zájmů venkovní reklamy vůči státním a jiným orgánům a institucím.

Contur agency s.r.o. v roce 2012 vstoupilo do AVR, aby hájilo svoje zájmy v oblasti venkovní reklamy vůči státním a jiným orgánům a institucím, dále garantovalo vysokou profesionální a etickou úroveň práce.


Asociace venkovní reklamy

Contur agency